Interim-management Denker in actie – contact

Interim-management Denker in actie

Interim-management Denker in actie Human Resource Management outplacementbureau en assessmentburea

Interim-management

Interim Management Denker in actie de juiste executive interim manager voor uw specifieke uitdaging. Van CEO’s en directeuren tot een senior management functie.

Waarom Interim-management?

Organisaties zetten interim managers in voor verander trajecten en wanneer het te lang duurt om sleutelposities in te vullen. Interim Managers verschillen van consultants omdat ze naast het geven van advies ook uitvoerend en operationeel inzetbaar zijn.

Interim-managers hebben als voordeel dat ze minder verbonden zijn met (de geschiedenis van) de afdeling of bedrijf en daarom makkelijker moeilijke beslissingen kunnen nemen. Verder hebben zij een uitgebreide ervaring binnen een specifiek werkgebied en een passende opleiding om dergelijke projecten aan te kunnen.

Overwegingen

Vervanging van een huidige of vorige manager omdat:
• De huidige manager langdurig ziek is
• De huidige manager op zwangerschapsverlof is
• De huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld

Reorganisatie of herstel omdat:
• Er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden
• Er door de vorige manager een wanbeleid is gevoerd
• Dit vereist wordt door externe instanties (zoals belastingdienst)

Interim-management

Interim-management

Een interim-manager is een tijdelijke manager (leidinggevende). Dergelijke personen worden voor een bepaalde tijd aangetrokken om de leiding van een afdeling of een organisatie op zich te nemen. Vaak gaat het om externe personen, dat wil zeggen functionarissen van buiten de eigen organisatie.

Overwegingen

Redenen om interim-managers aan te trekken kunnen divers zijn.

Vervanging van een huidige of vorige manager omdat

  • na het vertrek van de vaste manager er nog geen geschikte opvolger is gevonden
  • de huidige manager langdurig ziek is
  • de huidige manager op zwangerschapsverlof is
  • de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld

Reorganisatie of herstel omdat

  • er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden
  • er door de vorige manager een wanbeleid is gevoerd
  • dit vereist wordt door externe instanties (zoals belastingdienst)

Voordelen

Interim-managers hebben als voordeel dat ze minder verbonden zijn met (de geschiedenis van) de afdeling of bedrijf en daarom makkelijker moeilijke beslissingen kunnen nemen. Verder hebben zij een uitgebreide ervaring binnen een specifiek werkgebied en een passende opleiding om dergelijke projecten aan te kunnen.

Nadelen

Een nadeel is dat ze (in het begin) minder op de hoogte zijn van de specifieke details van de afdeling en bepaalde zaken die in het verleden zijn voorgevallen niet kennen. Ook kunnen interim-managers te veel aandacht hebben voor de korte(re)-termijnbelangen (operationeel/tactisch) ten opzichte van de lange-termijnbelangen (strategisch). Een veel gehoord nadeel van interim-managers is ook dat ze meer kosten per uur dan reguliere vaste managers.

Locatie


Social