Interim-management sitemap

Sitemap Interim-management

Interim-management sitemap


 

Interim-management

Interim-management

Een interim-manager is een tijdelijke manager (leidinggevende). Dergelijke personen worden voor een bepaalde tijd aangetrokken om de leiding van een afdeling of een organisatie op zich te nemen. Vaak gaat het om externe personen, dat wil zeggen functionarissen van buiten de eigen organisatie.

Overwegingen

Redenen om interim-managers aan te trekken kunnen divers zijn.

Vervanging van een huidige of vorige manager omdat
na het vertrek van de vaste manager er nog geen geschikte opvolger is
• de huidige manager langdurig ziek is
• de huidige manager op zwangerschapsverlof is
• de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld

Reorganisatie of herstel omdat
er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden
• er door de vorige manager een wanbeleid is gevoerd
• dit vereist wordt door externe instanties (zoals belastingdienst)

Voordelen

Interim-managers hebben als voordeel dat ze minder verbonden zijn met (de geschiedenis van) de afdeling of bedrijf en daarom makkelijker moeilijke beslissingen kunnen nemen. Verder hebben zij een uitgebreide ervaring binnen een specifiek werkgebied en een passende opleiding om dergelijke projecten aan te kunnen.

Nadelen

Een nadeel is dat ze (in het begin) minder op de hoogte zijn van de specifieke details van de afdeling en bepaalde zaken die in het verleden zijn voorgevallen niet kennen. Ook kunnen interim-managers te veel aandacht hebben voor de korte(re)-termijnbelangen (operationeel/tactisch) ten opzichte van de lange-termijnbelangen (strategisch). Een veel gehoord nadeel van interim-managers is ook dat ze meer kosten per uur dan reguliere vaste managers.